Aktualności & blog

2017-10-26

Zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Na rzecz Klienta kancelarii zasądzono 20.000 złotych tytułem zadośuczynienia za niewątpliwie niesłuchne tymczasowe arsztowanie.

 

czytaj więcej

2017-10-26

Seria uniewinnień w sprawach o wykroczenia drogowe.

Jeden z Klientów kancelarii adwokata Bartłomieja Dobosiewicza został w krótkim czasie uniewinniony w trzech różnych sprawach od zarzutów popełnienia wykroczeń drogowych.

czytaj więcej

2017-08-11

Uniewinnienie kierowcy obwinionego o prz...

Kierowca, obwiniony o to, że na terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h, został uniewinniony przez jeden z warszawskich sądów rejonowych. Ponieważ apelacja Policji okazała się bezzasadna, wyrok uniewinniający został utrzymany w mocy przez sąd okręgowy. Kierowca jest klientem kancelarii adwokata Bartłomieja Dobosiewicza.

czytaj więcej

2017-01-19

Zmiana siedziby kancelarii.

Kancelaria ma nową siedzibę. Od stycznia 2017 roku znajdziesz nas na ul. Polnej 50 w Warszawie, tuż przy pl. Politechniki i stacji metra Politechnika. Mieśimy się w zabytkowej kamienicy Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. 

czytaj więcej

2016-10-27

Sukces w sprawie przez sądem lekarskim.

Lekarz chirurg jednego z mazowieckich szpitali został zawieszony w prawie wykonywania zawodu. Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz reprezentował rodzinę zmarłej pacjentki.

czytaj więcej

2016-08-17

Wygrany proces o naruszenie zakazu konkurencji.

Z satysfakcją informuję, że powództwo byłego pracodawcy Klienta kancelarii o naruszenie zakazu konkurencji zostało prawomocnie oddalone.

czytaj więcej

2016-05-26

Błąd w sztuce lekarskiej i pielęgniarskiej - kolejny sukces kancelarii.

Po blisko czteroletnik procesie lekarz i pielęgniarka jednego z mazowieckich szpitali zostali uznani winnymi narażania pacjentki na utratę życia. Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz reprezentował rodzię zmarłej pacjentki.

czytaj więcej

2015-12-29

2015-03-31

Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz u licencjonowanych detektywów.

Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz przyjął zaproszenie na VII Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, które odbyło się w dniu 27 marca 2015 r.

czytaj więcej

2015-03-30

Rozwiązanie umowy o pracę z przedstawicielem medycznym.

Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz jest autorem skargi kasacyjnej, która została rozpoznana przez Sąd Najwyższy w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Zgodnie z wnioskiem skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie sygn. akt II PK 87/14, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

czytaj więcej

2014-11-13

Bartłomiej Dobosiewicz w Polsacie.

Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz został poproszony o komentarz dla Wydarzeń w telewizji Polsat.

czytaj więcej

2013-12-24

Życzenia świąteczne i noworoczne.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, składam wszystkim Klientom i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i radości, a także satysfakcji, pomyślności i realizacji wszelkich planów w Nowym Roku.

Jednocześnie chiałbym wszystkim Klientom i Przyjaciołom podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli mnie w bieżącym roku. Mam nadzieję, że z pozytywnym efektem dla Was, a dzięki Wam, będę mógł realizować i rozwijać moją pasję.

Bartłomiej Dobosiewicz, adwokat

czytaj więcej

2013-08-09

Postępowanie karne - wtargnięcie na murawę stadionu.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zawiera szereg przepisów o charakterze karnym, które penalizują okeślone zachowania uczestników takich wydarzeń. Doskonale pamiętamy zachowanie dwóch kibiców podczas pierwszego (odwołanego) meczu Polska - Anglia na Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy zniecierpliwieni opóźniającym się wskutek ulewy meczem, wtargnęli na płytę stadionu. Tymczasem, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 60 ust. 1) stanowi, że kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo, wobec sprawcy takiego czynu orzeka się tzw. zakaz stadionowy

czytaj więcej

2013-08-07

Proces o zapłatę (zadatek)

Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 394 k.c.) w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Na tle tego przepisu powstał spór o zapłatę. Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz reprezentował w sporze przedsiębiorcę, któremu kontrahent odmówił zwrotu pieniędzy, wpłaconych uprzednio na poczet ceny sprzedaży zamówionego pojazdu.

czytaj więcej

2013-07-29

W systemie dozoru elektronicznego...

Ponownie, przy prawnym wsparciu adwokata Bartłomieja Dobosiewicza, sąd penitencjarny zgodził się, żeby klient kancelarii odbył resztę kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

czytaj więcej

2013-07-01

Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się podręcznik pt. „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami” pod red. prof. dr hab. Katarzyny Dudki, którego współautorem jest adwokat Bartłomiej Dobosiewicz.

czytaj więcej