Prawo pracy

Oferta w zakresie prawa pracy, poparta doświadczeniem wynikającym z obsługi przedsiębiorstw (branża farmaceutyczna i przemysł obronny) jest kierowana tak do pracowników, jak i pracodawców. Uwzględniając specyfikę spraw z zakresu prawa pracy, każdorazowo poszukiwana jest możliwość polubownego rozwiązania konfliktów. Umiejętności negocjacyjne adwokata Bartłomieja Dobosiewicza pozwoliły szybko i sprawnie zakończyć wiele sporów, dzięki czemu uniknięto długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Dla pracodawców:

W przypadku stałej obsługi prawnej, przedstawiane problemy są rozwiązywane na bieżąco, chyba że zachodzi potrzeba sporządzenia skomplikowanej opinii prawnej.

Dla pracowników: