Adwokat Bartłomiej Dobosiewcz

Adwokat Bartłomiej Dobosiewicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Odszkodowanie za nieszłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” napisał pod kierunkiem doc. dr Hanny Gajewskiej – Kraczkowskiej, późniejszej patronki w toku aplikacji adwokackiej.

Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację sądową, jednak po niespełna roku zrezygnował z niej na rzecz aplikacji adwokackiej, którą ukończył w 2009 roku egzaminem zawodowym złożonym przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie.
 
W czasie studiów oraz w trakcie aplikacji adwokackiej praktykował u znakomitych warszawskich adwokatów i radców prawnych, dzięki którym zdobył doświadczenie procesowe oraz w obsłudze przedsiębiorców i osób fizycznych.
 
W latach 2008 – 2012 pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dudki odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, gdzie rozwijał problematykę odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.

Jest autorem kilku publikacji, w tym współautorem dwóch podręczników z zakresu procedury karnej. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie karnym oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych oraz sprawami z zakresu tzw. błędów medycznych.
 
Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim.