Prawo cywilne i rodzinne

 Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego to przede wszystkim:

Działalność w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.: