2017-08-11

BLOG: Uniewinnienie kierowcy obwinionego o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Kierowca, klient kancelarii, poruszał się samochodem osobowym na terenie m.st. Warszawy. W czasie jazdy jedną z głównych arterii miasta został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Policjanci oświadczyli, że kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h i w związku z tym zatrzymują mu prawo jazdy. Pomiar został wykonany przy użyciu urządzenia Videorapid 2A, umieszczonego w nieoznakowanym radiowozie. Ponieważ kierujący nie zgadzał się ze stanowiskiem policjantów i omówił przyjęcia mandatu, sprawę rozpoznawał jeden z warszawskich sądów rejonowych.

W toku postępowania sądowego powołano biegłego. W opinii biegły sądowy stwierdził m.in., że: kierowca nie mógł uzyskać określonej przez policjantów prędkości ze względu na brak mocy silnika oraz, że nieprawdopodobne aby ten samochód w tych warunkach można było do tej prędkości rozpędzić. Co więcej, biegły stwierdził, że pomiar prędkości wykonany przez funkcjonariuszy Policji urządzeniem rejestrującym Videorapid 2A nie został wykonany prawidłowo.

Ponieważ Policja nie podważyła opinii biegłego, sąd rejonowy uniewinnił kierowcę. Sąd okręgowy nie uwzględnił apelacji Policji i utrzymał wyrok uniewinniający w mocy. Dodatkowo na rzecz klienta zasądzono od Skarbu Państwa zwrot kosztów obrony w obu instancjach.

Wskutek błędu policjantów prawo jazdy zostało kierującemu zatrzymane na 3 miesiące. W związku z nieprawidłowym działaniem funkcjonariuszy Policji w najbliższym czasie przeciwko Skarbowi Państwa zostanie wszczęte postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za okres zatrzymania prawa jazdy. Wcześniej jednak kancelaria skieruje do właściwej jednostki Skarbu Państwa zaproszenie do rozmów w celu polubownego załatwienia sprawy.

Powrót do bloga