2013-07-29

BLOG: W systemie dozoru elektronicznego...

Ponownie, przy prawnym wsparciu adwokata Bartłomieja Dobosiewicza, sąd penitencjarny zgodził się, żeby Klient kancelarii odbył resztę kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tym razem sąd wydał postanowienie już po rozpoczęciu wykonywania kary pozbawienia wolności, co – obok sprzeciwu dyrektora zakładu karnego – komplikowało sprawę. Czas, jaki upłynął pomiędzy złożeniem wniosku, a jego rozpoznaniem wyniósł miesiąc.

Powrót do bloga