2013-07-01

BLOG: Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami.

Z przyjemnością informuję, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się podręcznik pt. „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami” pod red. prof. dr hab. Katarzyny Dudki, którego jestem współautorem; opracowałem kilkadziesiąt kazusów, które w dużej mierze są pochodną spraw, z którymi zetknąłem się w codziennej pracy zawodowej. Wyrażam przekonanie, że publikacja okaże się pomocna nie tylko dla studentów prawa, ale także aplikantów zawodów prawniczych. Dotychczas adw. Bartłomiej Dobosiewicz opublikował:

Powrót do bloga