2017-10-26

BLOG: Seria uniewinnień w sprawach o wykroczenia drogowe.

W jednym z sądów rejonowych zapadł kolejny (trzeci już) wyrok uniewinniający Klienta kancelarii od zarzucanych mu wykroczeń, dotyczących naruszenia zasad w ruchu drogowym. W pierwszej sprawie klient został uniewinniony do zarzutu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W drugiej i trzeciej od spowodowania kolizji drogowej.

W pierwszej sprawie Klienta kancelarii uniewinniono z powodu ewidentnego błędu funkcjonariuszy Policji przy pomiarze prędkości. W drugiej i trzeciej sprawie ustalono, że to nie on spowodował przypisywane mu kolizje drogowe. 

We wszystkich sprawach sądy zasądzały od Skarbu Państwa zwrot kosztów obrony poniesionych przez obwinionego. 

We wszystkich sprawach obwiniony korzystał z obrońcy - adwokata Bartłomieja Dobosiewicza.

Powrót do bloga