2013-08-09

BLOG: Postępowanie karne - naruszenie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych (wtargnięcie na murawę stadionu piłkarskiego)

Do kancelarii zgłosił się klient (kibic futbolu), który tuż po końcowym "gwizdku" sędziego wskoczył na płytę stadionu, aby pogratulować zwycięstwa swojej drużynie. Jakiś czas po wejściu na płytę stadionu został zatrzymany przez ochronę i doprowadzony na Policję. Klientowi postanowiono zarzut popełnienia występku o charakterze chuligańskim, polegającego na tym, że wbrew przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wdarł się na płytę boiska piłki nożnej.

Obronie nie sprzyjał fakt, że klient zgłosił się niespełna dwie godziny przez posiedzeniem Sądu, a postępowanie w sprawie było prowadzone w trybie przyspieszonym (tzw. sąd 24-godzinny). Obrońca miał zatem niewiele czasu na podjęcie obrony. Po wstępnym przesłuchaniu klienta oraz zapoznaniu się z aktami sprawy, obrońca doszedł do przekonania, że wniosek o ukaranie w postępowaniu przyspieszonym jest niezasadny.

Na posiedzeniu Sądu adwokat wniósł o umorzenie postępowania. Przemiawiając przeciwko wnioskowi o ukaranie oraz kwestionując stawiany klientowi zarzut, obrońca agrumentował, że szkodliwość społeczna zarzucanego klientowi czynu jest znikoma, co winno skutkować umorzeniem postępowania.

Po naradzie Sąd przychylił się do wniosku obrońcy i uznając go za zasadny, postanowił o umorzeniu postępowania (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.).

Postanowienie nie jest prawomocne.

Powrót do bloga