2013-08-07

BLOG: Proces o zapłatę (zadatek)

Klient kancelarii (kupujący) zawarł z kontrahentem ustną umowę sprzedaży pojazdu. Strony uzgodniły, że na poczet ceny sprzedaży pojazdu, kupujący zapłaci sprzedawcy określoną kwotę. Jakiś czas po zawarciu umowy, kupujący wpłacił sprzedawcy dodatkową sumę pieniędzy. Ponieważ kupujący, z określonych przyczyn nie uiścił brakującej ceny, sprzedawca odstąpił od umowy. Pomimo wezania do zapłaty sprzedawca odmówił zwrotu pieniędzy, wpłaconych na poczet ceny sprzedaży pojazdu, twierdząc, że kwota ta była zadatkiem.

Nie ulega wątpliwości, że strony zawarły umowę sprzedaży rzeczy (umowę wzajemną). Była to umowa ustna, w której uzgodniły m.in., że a conto ceny pojazdu, kupujący zapłaci sprzedawcy określoną kwotę na poczet ceny sprzedaży (tzw. zaliczka). Ponieważ kwota ta, wpłacana w ratach, została uiszczona po zawarciu umowy, to nie mogła być zadatkiem, lecz świadczeniem na poczet ceny sprzedaży.

Odstąpienie od umowy wzajemnej wywołuje natomiast skutki określone wart. 494 k.c. W tym przypadku sprzedawca, odstąpiwszy od umowy, obowiązany jest zwrócić kupującemu pieniądze wpłacone na poczet ceny sprzedaży.

Na rozprawie, Sąd, nie mając wątpliwości przyjął za prawdziwe twierdzenia kupującego zawarte w pozwie i zasądził na rzecz klienta kancelarii żądaną kwotę i koszta procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powrót do bloga