2016-10-27

BLOG: Sukces w sprawie przez sądem lekarskim.

Lekarz jednego z mazowieckich szpitali został przez Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie uznany winnym popełnienia przewinienia zawodowego. Sąd uznał, że lekarz nienależycie sprawował opiekę nad pacjentką w okresie bezpośrenio pooperacyjnym. Ostatecznie pacjentka zmarła. W toku postępowania reprezentowałem rodzinę zmarłej pacjentki. Wyrok Sądu jest drugim w sprawie, albowiem wcześniej lekarz został skazany na karę nagany. Pierwszy wyrok ze wzgledów formalnych został uchylony przez Naczelny Sąd Lekarski (NSL nie miał wątpliwości co do winy lekarza). W drugim procesie OSL w Warszawie również nie miał wątpliwości co do winy lekarza i wymierzył mu karę surowszą, tj. zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza. Wyrok nie jest prawomocny, nie mniej jednak już teraz może być pocztany za sukces, albowiem tak surowa kara jest wobec lekarza rzadko przez sąd leakrski orzekana.

Powrót do bloga