2017-10-26

BLOG: Sukces w sprawie o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Jeden z Klientów kancelarii został tymczasowo arsztowany na okres dwóch miesięcy. Ostatecznie został uwolniony od stawianych mu zarzutów. W związku z tym, przy wsparciu adwokata Bartłomieja Dobosiewicza, wystąpił do sądu o zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną niesłusznym tymczasowym aresztowaniem. Sąd i prokurator przychylili się do wniosku, wskutek czego stosowany środek zapobiegawczy został uznany za "niewątpliwie niesłuszny". Ostatecznie, na rzecz Klienta kancelarii zasądzono kwotę 20.000 złotych. Przy prowadzeniu sprawy wykorzystano doświadczenie adwokata Bartłomieja Dobosiewicza związane m.in. z przeprowadzonymi badaniami aktowymi przeprowadzonymi w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Powrót do bloga